ESGEV

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama yöntemi ile çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamak amacıyla oluşturmuştur. Yaratıcı drama yöntemli tanıma ve ve geliştirme aşamalarından oluşmakta, veli bilgilendirme görüşmeleri ve sorumlulukları ile güçlendirilmektedir.

Diğer Eğitimler