ESGEV

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama eğitimleri, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Eğitimler, yaratıcı drama yöntemli tanıma ve ve geliştirme aşamalarından oluşmakta, veli bilgilendirme görüşmeleri ve sorumlulukları ile güçlendirilmektedir.

Katılımcı, özgüveni yüksek ve dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) etkin kullanabilen bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Diğer Eğitimler