ESGEV

Türkçe

Türkçe dersleri ilkokul döneminde ( 1., 2. ve 3. sınıf ) bulunan öğrencilere kulüp faaliyeti şeklinde uygulanmaktadır. Öğrenciler ders içeriğinde arkadaşlık ilişkilerini, sosyalleşmeyi ve kelimeleri doğru telaffuz edebilmeyi öğrenmektedirler. Bu sınıflarda eğitmenlerimiz öğrencilere daha fazla örnek olay üzerinden konu anlatmaktadır. Bilgi akışı klasik yöntemlerin dışına çıkarak oyun ve görsel materyal üzerinden devam etmektedir. Sınıf sistemi içerisinde kendisinden beklentilerin farkında olan eğitmenler öğrencilerin derslerini severek ilgi ile takip etmelerini de amaçlamaktadır. Sınıf öğretmenlerimiz işledikleri konuları sınıf defterine yazarak milli eğitim müfredatı ile uyumlu bir şekilde devam etmektedir.

Ortaokul döneminde (4., 5. ve 6. sınıf) bulunan öğrencilere bilgi aktarımı eğlenceli ve eğitici materyallerle sunulmaktadır. Bu dönemdeki öğrenciler, sınıf içerisinde aktif olmayı seçtiklerinden dolayı eğitmenler daha fazla söz hakkı vererek öğrencilerin kendini ifade etmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimize eğitim içerisinde verilen hikâye ve metinlerle okuma alışkanlığı da kazandırılması hedeflenmektedir.

7 ve 8. sınıf döneminde bulunan öğrencilerimize eğitmenlerimiz sınava yönelik bilgi akışı sağlamaktadır. Genellikle zorlanılan konular üzerinde derinlemesine anlatım uygulanırken, değerlendirme aşamasında da farklı materyaller kullanılmaktadır. Talep edilen test ve yazılı kaynaklar öğrencilere önümüzdeki dönemlerde sunulacak ve sınava hazırlanılmasında yardımcı olunacaktır. Bu dönemde bulunan öğrenciler gelişim döneminin en sancılı döneminde olduklarından sosyal öğrenmeye en yatkın gruptur. Dolayısıyla tüm eğitmenlerimiz öğrencilerimize birer rol model olacaklarının farkında olarak davranmaktadırlar. Eğitmenlerimiz alanlarında uzman kişiler arasından seçilmektedir.

Diğer Eğitimler