ESGEV

Tabu

Tabu ile kelime haznesi büyük ölçüde genişleyen çocuklarımızın kişisel gelişimine de katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Zamana karşı yarışan çocuklar, kendini daha doğru kelimelerle ifade ederek özgüven kazanmaktadır.

Diğer Eğitimler