ESGEV

Sosyal Bilgiler

Bilgi Evleri bulunan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce ve Sosyal
Bilgiler atölyelerinde öğrencilerimizin dersleri daha iyi anlayabilmesi, kavrayabilmesi ve sorulara hızlı
ve pratik çözümler üretebilmeleri için birebir ve grup eğitimleri verilmekte öğrencileriminizin anlama ve
kavrama becerilerini geliştirmektedir.

Diğer Eğitimler