ESGEV

Matematik

Matematik

İlkokul döneminde bulunan (1. ve 2. sınıf) öğrencilerimize basit matematik terimlerinin eğitimi eğlenceli sunumlar eşliğinde verilmektedir. Öğrencilerimiz bu dönemde matematiği eğlenceli bir şekilde öğrenmektedir. 1. sınıfta bulunan öğrenciler okuma ve yazma öğrenmemiş olduklarından eğitimleri görsel materyaller üzerinden sürdürülmektedir. 2. sınıf öğrencilerimiz ise okuma yazma sıkıntılarını yavaş yavaş aştıklarından bu dönemdeki öğrencilerimize görsel materyal yanında yazılı materyal desteği de sunulmaktadır.

İlkokul döneminde bulunan 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz matematiğin temel kuralları anlatılarak milli eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin tamamının derslerini sevmesi ve istekle bu derse çalışması için eğitimcilerimiz önemli rol üstlenmiştir.

Ortaokul seviyesinde bulunan öğrencilerimiz matematiğin temelini öğrenmiş olduklarından daha ileri seviye eğitim verilmeye başlanmıştır. Bilgi Evleri’nin çevresi itibarı ile uygulamalarda esneklik görülmektedir. Eğitmenlerimiz sınıfın seviyesine uygun materyal desteği ile ders sunumunu gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulanacak sistem ile öğrencilerimizin ders değerlendirmeleri deneme sınavları ile yapılacaktır. Bu sınavlar analiz edilerek öğrenilemeyen veya iyi öğrenilen konular belirlenerek takviye dersler gerekirse uygulamaya koyulacaktır.

Diğer Eğitimler