ESGEV

Keçe

Programda öğrencilere; tekniğe ve geleneğe uygun olarak yün atma ve serpme, keçeleştirme, keçede desenleme ve keçe ürünleri yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Diğer Eğitimler