ESGEV

İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım konusunda farkındalık yaratmak ve yanlışların önüne geçip doğruları öğretmek üzere başlatılan eğitimlerde asıl hedef, acil durumlarda ilk müdahale konusunda bilinçlendirmektir.

Diğer Eğitimler