ESGEV

Geleneksel Çocuk Oyunları

Çocuklarımıza yaşadıkları coğrafyaya ait kültür zenginliği ile bağını koparmaması ve ekran bağımlılığının engellenmesi amacıyla geleneksel çocuk oyunları öğretilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiyesiyle ağızdan ağıza günümüze ulaşmış oyunlar ile hem çocuklarımızın yaşına uygun oyun ihtiyaçları giderilmekte hem de fiziksel aktivitelerle beden sağlığına destek olunmaktadır.

Geleneksel çocuk ve sokak oyunları çocuklarımızın okulda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmelerine, düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Diğer Eğitimler