ESGEV

Puslu Kıtalar Atlası

Bir ‘ilk kitap’, Türkçe edebiyatta yeni ve pırıltılı bir yazar… ‘Yeniçeriler kapıyı zorlarken’ düşler üstüne düşüncelere dalan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yeni kalabilen sonuca ulaşmak üzeredir: ‘Dünya bir düştür. Evet, dünya… Ah! Evet, dünya bir masaldır.’ Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve ‘puslu kıtalar’ üzerine bir roman. Hulki Aktunç’un ön sözüyle.