ESEV

Tanbur

ESEV

Tanbur

Ağaçtan yapılmış yarım daire şeklindeki tekneye, bir kapağın ve uzun bir sapın eklenmesiyle oluşan, yedi veya sekiz telli, perdeli bir çalgıdır. Tanbur teknesinin yapımında; pelesenk, abanoz, gül, armut, kiraz, erik, ceviz, tik, çınar, kelebek ve ardıç gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Tanburun kapağı çam, köknar veya ladin; sapı ise gürgen, ardıç ve köknar gibi ağaçlardan yapılmaktadır. Tanbur, kaplumbağa kabuğundan(bağa) yapılan ve mızrap adı verilen bir araç yardımıyla çalınmaktadır. Türk müziğinde kullanılan tüm perdeleri, uzun sapı üzerinde bulundurmasından dolayı temel çalgılardan biri olarak kabul edilmektedir.

Kurumumuzda tanbur eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Sağ ve sol elin koordineli olarak hareket edebilmesine yönelik yapılan çalışmalar, mızrap tutuş teknikleri, notalara ve perdelere yönelik alıştırmalar da eğitim sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar