ESEV

Sanat Tarihi

ESEV

Sanat Tarihi

Sanat tarihi, sanatın tarihsel evrimini tarih koşullarıyla birlikte ortaya çıkan objeler üzerinden inceleyen bilim dalıdır.

Sanat insanın yaşam mücadelesini de yansıttığı, ortaya koyduğu nesnelere izlerini bıraktığı bir serüvendir. Bu serüven bazen mağara duvarında bir resim bazen taşlara, kağıtlara sözcüklerin işlendiği bir şiir bazen çamurdan biçimlendirilen bir çömlek bazen koskoca görkemli bir mimari ve bazen seslerin büyüsüyle bir armoni olarak karşımıza çıkar. Bu programda sanat tarihine genel bir bakışla sanatın gelişimine tanık olma fırsatı bulacağız.

Kurumumuzda sanat tarihi eğitiminde bireylere sanatın tarihini, kültürel zenginliklerimizin dünya kültürel mirasından da örneklerle anlatılması, sanat sevgisinin aşılanması ve sanat niteliği taşıyan nesneleri geçmişten günümüze kadar anlamlandırma ve yorumlama becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

Konu Başlığı: Tarih öncesinden günümüze sanatın gelişimi, sanat akımları, el sanatları, müzik, resim, mimari üzerinden dönemsel sanat incelemeleri.

Eğitim Süresi: 72 saat

 

Diğer Kurslar