ESEV

Müzik Teorisi ve Solfej

ESEV

Müzik Teorisi ve Solfej

Müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri ile okumayı temel, ikinci seviye ve ileri seviyede bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programlardır.

Kurumumuzda müzik teorisi ve solfej eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, batı müziğinde temel sesler, nota ses ve süreleri, eserler üzerinden uygulamalar.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar