ESEV

Karakalem

ESEV

Karakalem

Öğrencilerle çizgi ile başlayan resimsel süreçte doğa gözlemlerinin çizginin imkânlarıyla resimsel düzleme aktarılması ve karakalem tekniğiyle portre-figür-peyzaj çalışmalarının yapıldığı eğitim programıdır.

Kurumumuzda karakalem eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Çizgi, geometrik formlar, oran-orantı, hacim-espas, doku, ışık-gölge, perspektif, anatomi, kompozisyon, özgün karakalem çalışmaları.

Eğitim Süresi: 144 Saat

Diğer Kurslar