ESEV

Hüsn-i Hat

ESEV

Hüsn-i Hat

Geleneksel Türk İslam sanatlarının gözdesi olan hüsn-i hat sanatı materyallerin müthiş uyum ile birlikte manevi bir atmosfere dönüştüğü, ellerin kağıt üzerinde kamışı yönlendirirken, gelenekten geleceğe taşınandır. Başa taç olunan edep pınarının aktığı bir silsiledir. Usta çırak ilişkisiyle geçmişten bugüne harflerin esere nasıl dönüştüğünü muhabbetle, sabırla öğreniriz. İlk hattat Hz. Ali’nin söylediği gibi hüsn-i hattı çocuklarınıza öğretiniz.

Nesih, sülüs, talik ve divani gibi İslam yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile öğrenme ve bu yazıları temel seviyede güzel yazma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Kurumumuzda hüsn-i hat eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sülüs meşkleri, nesih meşkleri.

Eğitim süresi: 180 saat

Diğer Kurslar