ESEV

Edebiyat Atölyesi

ESEV

Edebiyat Atölyesi

Edebiyat Atölyesi, katılımcılarına her şeyden önce “edep” kökünden gelen edebiyatın, bu anlamına uygun düşen bir program dâhilinde hizmet sunmaktadır. Güzel ahlak başta olmak üzere bütün insani ve İslami değerler, Edebiyat Atölyesi’nin ilgi alanına girmektedir. Bir insan ne kadar mükemmel olursa olsun onun da kendi güzelliğine katacağı yeni güzellikler olabilir. İşte görünüşte birer edebiyat türü olan hikâye, deneme, masal, gezi yazısı, hatıra, roman gibi konu başlıkları, güzel ahlakı daha da güzelleştirmek amacıyla işlenmektedir. Bunun tabii bir sonucu olarak yazma kabiliyeti olan öğrencilerimiz yeni eserler ortaya koymakta böylece “geleceğin yazarı” olma yolunda ilerleme imkânı bulmaktadır.

Öğrencilerimiz, “Edebiyat Söyleşileri” programına konuşmacı olarak katılarak toplum karşısında konuşma becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Özetle Edebiyat Atölyesi, öğrencilerine okumanın, yazmanın, toplum huzurunda sunum yapmanın yanı sıra, zaten var olan güzel değerlerine yenilerini ekleme fırsatı sunmaktadır.

Kurumumuzda edebiyat atölyesi eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar