İş Yeri Denetimi

Gıda ile ilgili iş yerlerine yönelik olarak;

·Gıda ile ilgili iş yerinin “Veteriner Hijyeni” açısından kontrolleri yapılmakta
·Üretimden, tüketime kadar her safhada gıda maddelerinin kontrolleri yapılmakta
·Gıda ile ilgili iş yerlerinde çalışanlara “Genel Hijyen Eğitimi” verilmekte ve sertifika düzenlenmektedir
·Ruhsatlandırma çalışmalarına katılım sağlanmaktadır.