Öneri ve Talep Formu

İş Yeri Denetimi

Gıda ile ilgili iş yerlerine yönelik olarak;

  • Gıda ile ilgili iş yerinin “Veteriner Hijyeni” açısından kontrolleri yapılmakta,
  • Üretimden, tüketime kadar her safhada gıda maddelerinin kontrolleri sağlanmakta,
  • Gıda ile ilgili iş yerlerinde çalışanlara “Genel Hijyen Eğitimi” verilmekte ve sertifika düzenlenmektedir.
  • Ruhsatlandırma çalışmalarına katılım sağlanmaktadır.

İletişim: 444 00 73