Öneri ve Talep Formu

ESGEP (Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi)

İstanbul Kalkınma Ajansının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında desteklediği projede, Esenler ilçesinde kurulu tekstil atölye ve konfeksiyonların insani çalışma ortamı sağlayabilmeleri ve çalışanların uzun süreli devam ve performans göstermeleri için işçi sağlık güvenliği ve konforuna ilişkin altyapılarının iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Ayrıca bölgede hizmet veren iki mesleki ve teknik liseye yönelik teknolojik altyapının güçlendirilerek moda ve tekstil eğitiminin niteliğinin artırılması; atölyelerde iş ve işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik tespitlerin yapılması; işverenler ile iş arayanların buluşturulması gibi istihdam artırıcı ve istihdam edilebilirliği kolaylaştırıcı faaliyetler içermektedir.

Projeye ait faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

Mesleki ve Teknik Liselerde Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Esenler Turgut Reis Anadolu ve Teknik Lisesi’nde bulunan moda tasarımı ve tekstil laboratuvarlarının teknolojik olarak sektörün ve çağın gerekliliklerini yakalayabilmesi amacıyla acil ihtiyaç duyulan ekipman ve yazılımlar tedarik edilecektir. Bu sayede mezun olanların sektöre geçişlerinin daha kolay olması hedeflenmektedir.

İstihdama Yönelik Faaliyetler

İşçi-işveren eşleştirmeleri

Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM) proje kapsamında 2 kez kariyer günleri buluşması gerçekleştirecektir. Başvuru formları doldurularak meslek liseli öğrenciler ya da sektörde iş arayanlarla işverenleri buluşturmayı hedefleyen etkinlikte eşleştirmeler neticesinde en az 30 iş görüşmesi yapılması hedeflenmektedir. Bu faaliyet belediye tarafından gerçekleştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Raporu Oluşturulması

Başvuru şartlarının tümünü sağlayan atölye ve konfeksiyonların iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi çıkarılarak iş güvenliğine uygun hale getirilmesini sağlamaya yönelik faaliyettir. Başvuru kriterlerinin tümünü sağlayan 50 atölye için risk analizi yapılacaktır. Bu faaliyet kapsamında, atölyenin risk analiz raporu hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.

Başvuru kriterleri:

 • İşletmenin sabit adresinde aynı kişi yada birinci derece yakını tarafından en az 1 yıl süre ile faaliyet gösteriyor olması
 • Atölyede en az 5 kayıtlı (SGK’lı) çalışan personel bulunması
 • Vergi levhasının olması
 • Ruhsatının olması veya Esenler Belediyesi tarafından verilmiş olan süre belgesine sahip olması

Başvuru kriterlerini sağlayan firma sayısının 50’ten fazla olması durumunda, ruhsatlı olan işletmelere öncelik verilecektir. Bu durumda da başvuru kriterlerini sağlayan firma sayısının fazla olması durumunda, işletmenin sabit adresinde aynı kişi tarafından faaliyet gösterdiği sürenin uzunluğuna göre önceliklendirme yapılacaktır.

Atölyelerin İyileştirilmesine Yönelik Tadilatlar ve Donatı Alanı Düzenlemesi

Bu faaliyet kapsamında, başvuru şartlarının tümünü sağlayan atölyelerin önceliklendirme kriterleri dikkate alınarak ışıklandırma, havalandırma imkânlarının geliştirilmesi, havalandırma, dinlenme alanları, duş, tuvalet gibi işçi sağlık ve konforuna ilişkin altyapılarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 30 tekstil atölyesinin tadilatla iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru kriterleri:

 • İşletmenin sabit adresinde aynı kişi yada birinci derece yakını tarafından en az 1 yıl süre ile faaliyet gösteriyor olması
 • Atölyede en az 5 kayıtlı (SGK’lı) çalışan personel bulunması
 • Vergi levhasının olması
 • Ruhsatının olması veya Esenler Belediyesi tarafından verilmiş olan süre belgesine sahip olması

Bu kriterlere ek olarak aşağıda belirtilen seçim krtiterleri uygulanacaktır;

 • Tadilat yapılacak atölyelerin seçiminde,  iş güvenliği risk analizi yapılan 50 atölye içinden risk analizi raporlarında tespit edilen ve acil müdahale gerektiren kritik iyileştirmeleri kendi imkânları ile yapanlara öncelik verilecektir.
 • Risk analizi raporunda tespit edilen ve acil müdahale gerektiren kritik iyileştirmeleri kendi imkânları ile yapan atölye sayısının yetersiz olması durumunda, en az acil bulguya sahip atölyelere tadilat yapılacaktır.
 • Yapılan tadilatları riske sokacak kadar acil bulgusu olan atölyelere ise tadilat yapılmayacaktır. 
 • Başvuru kriterlerini sağlayan atölyeler arasından, proje kapsamında teknik altyapısı iyileştirilecek meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin ve bu okullardan mezun olanların atölyelerinde ücretli staj yapması şartını kabul eden atölyelere öncelik tanınacaktır.

Seminer Faaliyetleri

Tekstil sektörünü içine alacak şekilde tecrübe paylaşımları, fikir alışverişine dönük beyin fırtınaları, teşvikler, personel çalıştırma, SGK mevzuatı, tasarım ve ürün çıkarma vb. konularda seminerler düzenlenecek; konusunda önemli isimler konuşmacı olarak davet edilecektir. Proje uygulama süresince 5 tane seminer planlanmaktadır. Pandemi ile birlikte toplu organizasyonların kısıtlanması halinde seminerler online olarak düzenlenebilir.

Kapanış Programı ve Final

Esenler Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi’nin Kapanış Konferansı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 11.00‘de Esenler Gençlik Merkezi (15 Temmuz Millet Bahçesi)’nde gerçekleştirilecektir .

Program Akışı

 • Kokteyl
 • Tanıtım Videosu
 • Konuşmacılar: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen
 • Hediye Takdimi (Projeye Katılan Atölye Sahiplerine 28 Adet)

Diğer Projeler