Öneri ve Talep Formu

İnovasyon, teknoloji ve bilimin buluşma noktası…

Teknopark Esenler

Türkiye'nin her geçen gün büyüyen teknoloji ve inovasyon kapasitesine örnek teşkil edecek biçimde uygulamaya konulan Teknopark Esenler projesi, Esenler’i gelişimin ve dönüşümün başkenti yapmaya hazırlanıyor.

Akıllı Şehirlerin Yeni İnovasyon Merkezi

25 Mart 2022’de Esenler’de kurulan Teknopark Esenler, 5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçirilmiştir. Teknopark Esenler, Türkiye’nin akıllı şehir odaklı ihtisas teknoloji geliştirme bölgesi olarak da büyük bir önem taşımaktadır.

30.000 metrekarelik toplam inşaat alanıyla, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon potansiyelini daha da yükselten projede yer alan 11.000 metrekarelik araştırma ve geliştirme (AR-GE) merkezi, ülkemizin en parlak zekâlarını bir araya getirerek geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye yönelik donanım ve altyapıyı sunmaktadır. Girişimcilerin buluşma noktası olacak Teknopark Esenler’deki 1.500 metrekarelik kuluçka merkezi, başlangıç aşamasındaki teknoloji girişimcilerine destek olmak ve projelerini hayata geçirmeleri için gereken donanımı sağlamaktadır.

Proje, Türkiye’deki akıllı şehirlerin inovasyon merkezi olma yolunda attığı büyük bir adımı temsil etmektedir. Teknopark Esenler, teknoloji, inovasyon ve bilimin buluşma noktası olarak geleceğe yön vererek, Türkiye’nin daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine büyük katkı sağlamaktadır.

Akıllı Şehir Vizyonu

Esenler, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biridir. Son yıllarda ilçe, hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu değişimin önemli bir parçası olan Teknopark Esenler, akıllı şehir teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimci ve şirketlere destek vermektedir.

Teknopark Esenler, akıllı şehir alanındaki girişimci ve şirketlere, ofis alanı ve kuluçka merkezi, Ar-Ge desteği, iş geliştirme desteği, eğitim ve mentorluk hizmetleri sunmaktadır. İlçeyi, akıllı şehir teknolojileri alanında bir merkez haline getirmeyi hedefler.

Ofis Alanı ve Kuluçka Merkezi

Girişimciler ve şirketlere, çalışmalarını yürütebilecekleri modern ofis alanları ve kuluçka merkezi imkânı sunmaktadır.

Ar-Ge Desteği

Girişimcilere ve şirketlere, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için finansal ve teknik destek sağlamaktadır.

İş Geliştirme Desteği

Girişimcilere ve şirketlere, pazarlama, satış ve finansal konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eğitim ve Mentorluk

Girişimcilere ve şirketlere, eğitim ve mentorluk programları ile destek vermektedir.

Hedefler

Teknopark Esenler, akıllı şehir teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimci ve şirketlere aşağıdaki hedefleri doğrultusunda destek vermektedir:

  • Akıllı şehir teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek
  • Akıllı şehir teknolojileri alanındaki girişimci ve şirketlerin sayısını artırmak
  • Akıllı şehir teknolojileri alanındaki yerli ve yabancı yatırımları çekmek
  • Esenler’i akıllı şehir teknolojileri alanında bir merkez haline getirmek

Diğer Projeler