Tıbbi Atıkların Toplanması

Amaç :
Her nevi sağlık kuruluşundan kaynaklanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, toplanarak taşınması ve nihai bertaraflarının sağlanmasına yönelik, İdari Teknik ve Hukuki programlarının belirlenerek uygulanmasını içermektedir.

Hukuki Dayanağı :
Çevre Bakanlığının 20.05.1993 tarih ve 21586 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerini kapsamaktadır.

Tıbbi Atık Üreten ve Bertarafından Sorumlu Olan;

KİŞİ VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Tıbbi atık üreten kişi ve kuruluşlar Belediye ile sözleşme yaparak Yönetmelik Hükümlerine göre belirlenen program doğrultusunda Tıbbi Atıklarını, Tıbbi Atık Aracına teslim etmek zorundadırlar. Kişi ve kuruluşların sözleşme yapmış olmaları yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelmemekte olup, Tıbbi Atıklarını karıştırarak imha eden kişi ve kuruluşların sözleşmeleri fesh edileceği gibi haklarında da ayrıca yasal işlemler yapılacaktır.

TIBBİ ATIK ÜCRET TARİFESİ
Ünitenin Cinsi 2015 Fiyat Listesi

Poliklinik, dispanser, tıp merkezi 220.00 TL
Bireysel dahili branş muayenehaneleri 100.00 TL
Diş hekimi muayenehanesi (hekim sayısı kadar ) 125.00 TL
Eczaneler, sağlık kabinleri, laboratuar 100.00 TL

Tıbbi Atıkların imha bedelinin yukarıda belirtilen sınıflandırmalara göre yıllık olarak Çevre Orman İl Müdürlüğü Çevre Kurulu ve Belediyeler tarafından ücretler belirlenmektedir. Bu sözleşme her yıl yenilenecek müracaatlar her yılın ocak ayı sonuna kadar bitmiş olacaktır. Sözleşme yapmış tüm sağlık kuruluşların yapılan sözleşmeyi görülebilecek bir yere asacaklardır. Yıl içerisinde yapılan sözleşmeler için o yılın ücreti uygulanır.
Müdürlüğümüze başvuran evde periton diyalizi uygulayan ilçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın tıbbi atıkları ücretsiz olarak toplanmaktadır.